Hjem / Temasider / Dyrevelferd / Kalvevelferd i økologisk melkeproduksjon

Kalvevelferd i økologisk melkeproduksjon

Målet med prosjektet ”Developing robust and economically viable models for cow-calf suckling in organic dairy systems, fulfilling high standards for animal health, welfare and ethics” er å finne dyrevennlige og økonomisk forsvarlige metoder for naturlig melkeforing av kalver innen økologisk melkeproduksjon.

Ku og kalv

Prosjektet har fem delmål: Det skal innhentes informasjon fra økologiske melkeprodusenter om hvordan kalvestellet praktiseres i Sverige, Nederland og Norge. Det vil bli spesiell fokus på systemer der ku og kalv har kontakt ut over den pålagte tiden. Besetningsbesøk vil bli gjennomført i utvalgte besetninger. Fordeler, ulemper og erfaringer ved de ulike metodene for kalvestell vil bli vurdert. Helse- og velferdsparametre vil bli studert både på bestningsnivå og individnivå. Videre vil vi utføre kontrollerte forsøk i Canada, med oppstallingsmåter og separasjonsmetoder, som i første del av prosjektet vurderes som mest aktuelle.

Verdiene og prinsippene bak økologisk husdyrhold vil bli studert med spesielt henblikk på naturlig adferd, dyrevelferd og etikk i melkeproduksjon.

Prosjektet utføres i samarbeid med stipendiat Alexander Schjøll fra Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO). Veterinærinstituttet leder prosjektet som utover SIFO gjennomføres i samarbeid med Bioforsk Økologisk, Norsk institutt for landbruksøkonomiskforskning (NILF), Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Universitetet i British Columbia i Canada, Louis Bolk instituttet i Nederland og Norges Veterinærhøgskole.

Ku-kalv prosjektet er innvilget 50000 kroner fra Dyrevernalliansens "Dyrevernfondet".

lenker

 

 

Prosjektleder:
Ann Margaret Grøndahl

Stipendiat fra veterinærinstituttet
Julie Føske Johnsen

kalv dyrevelferd ku