Hjem / Faktabank / Annen faktainformasjon

Annen faktainformasjon

Her finner du annen faktainformasjon enn opplysninger om spesifikke sykdommer og sykdomsagens.

Besøksgårder - sykdommer som kan smitte fra dyr til besøkende 19.09.2011 16:55

Sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker, såkalte zoonoser, kan smitte fra gårdens dyr til besøkende (men også fra besøkende til gårdens dyr). Både dyr og mennesker kan være friske smittebærere av en rekke slike sykdommer og skille ut smittestoff i sin avføring.

Besøksgårder - sykdommer som kan smitte til gårdens egne dyr 19.06.2012 11:13

Utvidet besøksvirksomhet øker faren for å spre både smittsomme dyresykdommer og sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker, såkalte zoonoser. Zoonoser kan smitte fra gårdens dyr til besøkende, men også fra besøkende til gårdens dyr.

Besøksgårder / åpen gård / gårdsturisme - Informasjon til arrangører 30.06.2015 11:05

Kontakt mellom mennesker og dyr kan være til gjensidig glede, men som arrangør av besøksgård/åpen gård/gårdsturisme er det også andre sider av dette man må huske på. Det er flere smittestoff/sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker (zoonoser).

Metoder godkjent for desinfeksjon av vann til/fra akvakulturrelatert virksomhet 18.06.2015 10:01

For godkjenning av metoder for desinfeksjon av vann fra/til akvakulturrelatert virksomhet gjelder forskrift 20. februar 1997 nr. 192 om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet. I forskriftens § 10 er krav til metoder for desinfeksjon av inntaksvann og avløpsvann angitt. Kravene til metoder er gradert etter den risiko virksomheten bidrar med for å spre smittsomme sykdommer. Følgende metoder er godkjent pr. 16.06.2015:

Desinfeksjon av vann - liste godkjent utstyr og leverandører for akvakulturnæringen 18.06.2015 09:56

Liste over leverandører med teknisk utstyr som er godkjent i medhold av forskrift 20. februar 1997 nr. 192 om desinfeksjon av intaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet §8, jf. § 11.

For godkjenning av utstyr for desinfeksjon av vann fra/til akvakulturrelatert virksomhet gjelder forskrift 20. februar 1997 nr.192 om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet. I forskriftens §11 er minimumskrav til utstyr for desinfeksjon av inntaksvann og avløpsvann angitt. Oppdatert 16. juni 2015.

DNA fra fôr til oppdrettslaks 19.09.2011 17:26

Fôr til fiskeoppdrett er i stor grad basert på fiskemel, men tilgangen er mindre enn etterspørselen. Planteingredienser tas derfor i økende grad i bruk som alternative proteinkilder.

Funn ved infeksiøs lakseanemi (ILA) 3.11.2015 13:59

Dette dokumentet beskriver funn ved infeksiøs lakseanemi (ILA). For mer fakta om sykdommen, se her.

Fakta om: GMO-påvisning 19.09.2011 17:55

Veterinærinstituttet har spilt en sentral rolle internasjonalt i forhold til GMO-påvisning, både når det gjelder metodeutvikling, -validering, -standardisering og -bruk. Norsk GMO-regelverk var tidlig ute med grenseverdier for merking, krav om godkjenning og forbud mot antibiotikaresistensgener. Nå følger vi opp på analysemetodikk.

Kan GMO-regelverk og sporbarhet gjennomføres i praksis? 19.09.2011 17:56

I en artikkel publisert i 2006 drøftes eksisterende internasjonale regelverk for sporbarhet og merking av genmodifiserte produkter opp mot den praktiske virkelighet som analyselaboratorier, bønder, industri og forvaltning møter.

MRSA/MRSP - Råd til dyreklinikker 8.09.2014 08:47

Postoperative infeksjoner bør undersøkes bakteriologisk slik at man kan få en rask isolasjon av MRSA/MRSP-positive dyr.