Home / Norwegian Veterinary Institute / Ledige stillinger

Ledige stillinger

 

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk beredskaps- og forskningsinstitutt med fiskehelse, dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet og fôrtrygghet som kjerneområder. Vi har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål.

Som myndighetenes viktigste kunnskapsleverandør ved forebygging, rådgivning, oppklaring og håndtering av zoonoser og alvorlige smittsomme sjukdommer hos fisk og landdyr, ivaretar vi en viktig samfunnsoppgave.

Veterinærinstituttet bistår også i forebygging og håndtering av kriser forårsaket av helseskadelige forbindelser og smittestoffer i fôr og mat. Vi yter tjenester og formidler kunnskap til næring, fagpersonell og dyreeiere.

De fleste fagseksjonene i Veterinærinstituttet ligger på Adamstuen i Oslo og er lokalisert sammen med instituttets hovedkontor. Vi har også fagseksjoner i Sandnes, Bergen, Trondheim, Harstad og Tromsø. Til sammen er vi ca 330 ansatte. Det foreligger konkrete planer om flytting og samlokalisering av virksomheten i Oslo med NMBU på Ås i 2018/19. Se Veterinærinstituttets hjemmeside www.vetinst.no for mer informasjon.

Ved spørsmål, kontakt HR-seksjonen på HR@vetinst.no